Så gör du din blogg intressant för läsarna

Så gör du din blogg intressant för läsarna

Du kan använda din blogg på en mängd olika sätt och för en mängd olika syften. Den kan vara allt från en dagbok till hjälp till självförverkligande, eller kanske som en del av en nischad hemsida. Men en blogg lyfter aldrig riktigt om det inte ligger genuin passion bakom den, och om du mår bra som bloggare så kommer det även att märkas i dina texter. Trots att det bara är skrivna ord så lyser mycket av dig som person igenom.

Utöver att vara engagerad i din blogg så finns en mängd sätt att göra den ännu mer intressant för dina läsare. Ett sätt är att använda dig av enkätverktyg för att få dina besökare att känna sig delaktiga och samtidigt göra dem nyfikna på att återkomma för att se resultaten av dina undersökningar. Enkäterna kan handla om precis det du själv tycker är spännande och intressant, likväl som att de kan ta upp saker som händer i samhället eller övriga världen.

Försök få din blogg levande och aktiv, så kommer den bli mycket mer intressant för dina läsare. Uppdatera ofta så att både besökarna och Google upptäcker den, och låt din personlighet, din kunskap och dina intressen lysa igenom i dina texter. På så sätt skapar du en bra grund att stå på för att din blogg ska bli omtyckt, uppskattad och välbesökt.

Kommentarer är stängda.
nisarg